Píseň světlušky

Když jsi mi nabízel jít s tebou nocí,
tenkrát jsem neměla tušení snad,
čeho se musím v svém životě vzdát,
že vlastně život můj není v mé moci.

Ráda bych věřila, že život nový
bude ten lepší, ač zdá se jen,
že spoustu práce přines ten sen.
K čemu však bude? Nikdo neodpoví.

Přece jen naděje ještě mi svítá,
představy mé že zaženou pláč,
světlem že zazářím. Co bych byla zač,
kdybych tu zůstala navždycky skrytá.

Už zase jdu

Už zase jdu a bolí mě nohy
Jdu a plazil bych se snad.
Jdu a mám ten pochod rád.
Prastaré mám já k tomu vlohy.

Dostávám kopance z obou stran,
abych snad neztratil správnou cestu,
aby hned neskončil ten můj sestup,
duše má stala se potravou vran.

„Přiviň se ke mě!“ Řekla, nahá,
snad jenom šeptem a spala dál
záhadná neznámá. Já ji však znal.
Je tu už staletí vlídná, vlahá.

To v jejích lukách budu bloudit
a její duši nechám ve své proudit.
Pak jednou naleznu, co měl bych mít.

Hvězda

Podívej se, moje milá,
hvězda z nebe padá.
Asi ses jí zalíbila,
že jsi krásná, mladá.

Proletí k nám zkrze mraky,
do země se vryje.
Je tak horká a já taky.
Touha v srdci bije.

Až dopadne ke tvým lýtkům,
vzplaneme pak oba.
Zasmějem se už jen zbytkům,
co nám dala doba.

Podívej se moje milá,
co tu z nás jen zbylo.
Ty jsi moje krásná víla
a já tvoje dílo.

Spousta příběhů

Je spousta příběhů, co kolem tebe jdou.
Nespočet výběhů a v nich vlci jsou.
Díváš se kolem sebe
život utrácíš
a všechno co jsi měl chceš blíž.

Co lidí k tobě chodí pro radu blaženou.
Co lidí nevidí, jací vlastně jsou.
Ty chtěl bys pocítit tu sílu neznámou,
co kdysi byla ve vás dvou.

Teď stojíš na rozcestní a hledáš kudy jít.
Tvůj svět tě srazil pěstí a sebral sílu žít.
Tak zvedni hlavu vzhůru,
ještě není tvůj čas.
Čeká tě ješte spousta krás.

Tak zvedni hlavu vzhůru,
ještě není tvůj čas.
Z života radost najdeš zas.

Odpuštění

Po světě chodím a plakal bych snad,
že všude cítím jen chlad.
Lidé se míjí a tváře mění.
Zlobou jsou nakažení

Po ránu dvě deci přetvářky dáš,
nasadíš si masku svou.
Usadíš si na ksicht úsměv, to znáš.
A mraky ti duší jdou.

Dívám se na ten svět v očích slzy,
nikoho to nemrzí.
Pokaždé, když jsem sám, křičet bych chtěl.
Je to marné bohužel.

Lidé se zraňují, chtěl bych jim říct:
„Šlapete po štěstí svém!“
Za trochu soucitu dal bych hned víc,
než životní příjem.

Vždycky si říkám, co všechno změní?
Schází nám odpuštění.
Každý den večer, když sám usínáš,
jen spoustu bolestí znáš.

Odpusť mi všechno, já moc bych to chtěl,
všechny mé křivdy. Vždyť víš,
že jsem já bezohledně zapomněl
na všechno o čem sníš.

Živá mrtvá

Vkradla se tiše, neklepala.
Z zahrady ševel listoví
zazněl a ona, bledá, stála.
Že prý mi cestu napoví.

Hleděl jsem na ni beze slova,
bez hnutí strach mě objímal.
Proč se s ní schází zase znova?
Život jsem jí už jednou dal.

„To, co jsi činil, to je málo,“
šeptavě zazněl její hlas.
„Možná že něco za to stálo,
vypršel však všechen tvůj čas!“

Poslední nádech, potom ticho.
Života zbytek odlétá.
Nemám už srdce, plíce, břicho,
duše je navždy prokletá.

Nový rok

Uliční lampy bledý svit
ozáří tvoji temnou tvář.
Životu chceš se otevřít.
Má hořký nádech tahle zář.

Začíná zima, městem jdou
lezavé stíny chmurných dnů.
Chce se ti zpívat najednou?
Ztratil ses v jednom ze svých snů.

Je doba Vánoc, nový rok
přinese snad ti více sil,
by dal sis štěstí ještě lok
a v chlastu strach svůj utopil.

Co je, to je

Co je, to je. Co bude?
To vždy je těžké říct.
Co bylo? Spíš co zbude!
Pro dnešek prázdný list.

Den dnešní je ten prvý,
na kterém záleží.
I přes kaluže mrvy,
přes které poběžíš.

Tak životy nám plynou,
nic na tom nemění,
že včerejší dny hynou
v krůpějích trápení.

Růže

V zahradě života spatřil jsem růži,
nesměle zářila na celý svět.
Byla tak krásná, až dech se z ní úžil,
až jsem hned zatoužil míti ten květ.

Chvatně jsem přelézal přes keře, travou,
jen abych mohl být té růži blíž.
Touha mě sžírala a táhlo hlavou,
jestli kdy uslyším to slůvko: „Smíš.“

Nedbal jsem pochyb svých, ač byly silné,
ruku jsem vztáhl, do trnů sáh.
Bála se snad, že mám úmysly vilné,
ta růže nedbala žádných mých snah.

Teď tu sedím opodál,
vzdálená je růže.
V zahradě si roste dál
snad pro jiného muže.

Volání lásky

Volání lásky k tobě když dolehne
jak pramen života,
co chtěl bys pít,
tu vlna štěstí tělem ti proběhne
přestává samota
a máš chuť žít.

Však dotek smrti, při něm tě zamrazí,
v hrdle se stáhne
a chce se ti spát.
Ta mocná síla do tebe narazí
po tobě prahne
ač nechceš to vzdát.

Po světě bloudím, davy se prodírám
a tuchle procházku
měl bych mít rád.
V duši mám zmatek, myšlenky přebírám
za srmt či za lásku
mám li se prát.

Láska je drahá
a snadno zabíjí.
S úmysly vraha
vždy vroucmě miluji.